Privacyverklaring

Paasloër Belang neemt uw privacy serieus en wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zijn.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens om u te kunnen informeren over onze activiteiten, om contact met u op te kunnen nemen en om onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Wij zullen uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten of wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via [e-mailadres/contactgegevens van Paasloër Belang].

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Scroll naar boven