Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en Paasloër Belang streeft ernaar om de informatie actueel en nauwkeurig te houden. Echter, er worden geen garanties, expliciet of impliciet, gegeven over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die op de website worden verstrekt, voor welk doel dan ook.

Het vertrouwen dat u stelt in de verstrekte informatie is dan ook volledig op eigen risico. Paasloër Belang kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website.

De website kan links bevatten naar andere websites die niet onder de controle van Paasloër Belang vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites en het opnemen van links impliceert niet per se een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die daarin worden uiteengezet.

Hoewel we elke inspanning leveren om de website soepel te laten verlopen, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid en zijn we niet aansprakelijk voor tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Paasloër Belang behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van deze website.

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer en stemt u ermee in dat de exclusieve jurisdictie voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website bij de rechtbanken van Nederland ligt.

Scroll naar boven