image description

Bekijk hier het dorpsplan:

Dorsplan Paasloo

 

De gemeente Steenwijkerland wil graag samen met de dorpsbelangen werken aan een leefbare gemeenschap nu en in de toekomst in dorpen. Daarvoor wil de gemeente graag weten wat er leeft onder de bevolking, wat de wensen en behoeften zijn en hoe beleid hierop afgestemd kan worden. Ook voor de bewoners van Paasloo, vertegenwoordigd door Paasloër Belang, is het belangrijk om na te blijven denken over de kwaliteit van de leefbaarheid in Paasloo, nu en in de toekomst. Daarom is, met financiële steun van de gemeente, dit dorpsplan opgesteld.

 

Dit dorpsplan geeft antwoord op de volgende vragen: wat gaat er goed, wat gaat er minder goed, wat zijn positieve en negatieve ontwikkelingen in Paasloo, waar is waakzaamheid geboden, waar moet actie worden ondernomen, en hoe en door wie gaat dit gebeuren? Het eigen inzicht van de inwoners staat hierbij centraal.

 

Dit dorpsplan is gerealiseerd met behulp van de inwoners van Paasloo. Bij het opstellen van het plan wordt duidelijk waar een klein dorp groot in kan zijn. Er is snel een werkgroep geformeerd ter ondersteuning van het bestuur van Paasloër Belang. Aan het dorpsplan werd door deze groep op enthousiaste wijze gewerkt. Door middel van zeer goed bezochte en gezellige keukentafelgesprekken werd enthousiast input gegeven voor het plan. Gedreven maar ook kritisch werden alle punten besproken en van commentaar voorzien. De werkgroep is trots u het resultaat te kunnen presenteren.

 

De volgende mensen maakten deel uit van de werkgroep:

Alo Weemstra

Sanne Weemstra

Nanka Nijenhuis

Marcel van der Vegt

Remco Onstwedder

Willeke Klijnsma

Theo Jansen