image description

Willem Jansen
Algemeen bestuurslid 

  Sanne Weemstra
  Voorzitter

Sander Kooij
Algemeen bestuurslid

Jolanda Vuist
Secretaris

Arjan Wicherson
Algemeen bestuurslid

Jacqueline Driezen
Penningmeester

Hidde Weemstra
Algemeen bestuurslid

 
Notulen jaarvergadering 2021
Financieel jaaroverzicht 2020